Workshop Biebabelutta - kip van troje - reizend - speeltheater - kinderanimatie - straattheater
WORKSHOP - Bie-ba-ba-be-lutta
Workshop rond taal en poëzie voor 3-6- jarigen.

Aan de hand van poppenspel laten we kleuters spelen met taal. Wij rappen, zingen, jodelen, fluisteren, stotteren, broebelen, brabbelen en nog meer van dat. Spelen met taal staat centraal. In een fleurig decortje met heel wat attributen en kijk-, proef-, voel- en luisterboekjes gaan wij aan het spelen. Het wordt een echte klankenkermis: bie-ba-ba-be-lutta.

Wat de workshop uniek maakt, is de speelse en energieke manier van begeleiden. Op praktische wijze leggen we verbanden tussen gevoelens, muziek, klanken en poëzie. De deelnemers krijgen een grote fantasieprikkel aangeboden, die aanzet tot het stimuleren en het ontwikkelen van een eigen creatieve, muzische en speelse (‘kunstzinnige’) houding. Wij brengen alles binnen de filosofie: ‘wij willen niet beleren, maar inspireren’.


Mogelijke speelformules en prijskaartje:

Doelgroep:
Voor kleuters. Zowel scholen, socio-culturele-verenigingen als bedrijven kunnen deze workshop boeken. De workshop kan doorgaan in scholen, buitenschoolse kinderopvang, lokalen van speelpleinen of jeugddiensten, bilbiotheken of …

Speelduur: Vanaf 120 minuten. Er kan ook een hele dag of week gewerkt worden..

Prijskaartje:Een docent speelt twee werkuren voor 150 euro. Vanaf het derde uur rekenen wij 65 euro per bijkomend uur aan. Is de groep groter dan 15 kuikens, dan rekenen we per extra aanwezige 4 euro per speeluur extra aan. Het is optimaal om met maximum 15 kleuters per begeleider te werken. Wij geven een korting bij meerdere opdrachten of b)ij een ‘moduleaanbod’. Alle speelmaterialen en spelattributen zijn in de prijs inbegrepen. Indien de workshop op een theatervoorstelling volgt, voorzien we een korting.

Vervoersonkosten: wij rijden aan 0.48euro/km vanuit Gent. Btw: 6% op de uitkoopsom en het vervoer. De groep mag niet groter zijn dan 20 deelnemers.

Extra:De organisator voorziet een eigen speellokaal. Wij factureren minstens twee haaneengekakelde speeluren.