Nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, lees dan even de privacy overeenkomst onderstaand en stem in met de voorwaarden.

privacyverklaring

Tine Hofman ~ Kip van Troje verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Marc Beyst via marc@kipvantroje.be.

Website

Van iedereen die naar onze website surft, bewaren we bepaalde gegevens in onze statistieken. Dat gaat over het browser type, IP-adres, het gebruikte besturingsprogramma, de domeinnaam van de website langs waar je bij ons bent beland, enzovoort. Met die informatie analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers, om onze website te kunnen optimaliseren. Die statistieken zijn anoniem.

Verwerkingsdoeleinden

Tine Hofman ~ Kip van Troje verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De gegevens (alleen van klanten) zullen alleen overgemaakt worden aan boekhoudkantoor Sinia bvba. Tine Hofman ~ Kip van Troje garandeert dat deze ontvanger de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Beveiliging

Alle gegevens worden zowel digitaal als fysiek op een veilige manier bewaard.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en dit voor een termijn van 10 jaar..

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: marc@kipvantroje.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).